ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για την ”Προμήθεια Ειδών – Τροφίμων για τις Ανάγκες των Κοινωνικών Παντοπωλείων ΠΕ Σύρου και ΠΕ Τήνου για το έτος 2019”

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για την ''Προμήθεια Ειδών – Τροφίμων για τις Ανάγκες των Κοινωνικών Παντοπωλείων ΠΕ Σύρου και ΠΕ Τήνου για το έτος 2019''/ckfinder/userfiles/files/Ανακοίνωση Κλήρωσης(2).pdf

/ckfinder/userfiles/files/Πρακτικό Ανάρτησης(1).pdf