Ανακοίνωση Κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών  του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής συνολικής αξίας 26.300,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. /ckfinder/userfiles/files/Ανακοίνωση για κλήρωση (2).pdf

/ckfinder/userfiles/files/Ανάρτηση ανακοίνωσης κλήρωσης μελών.pdf