Ανακοίνωση κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια Εξοπλισμού Τ.Π.Ε. για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Π.Ε. Κυκλάδων της Π.Ν.Αι». 

/ckfinder/userfiles/files/%ce%a0%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%20%ce%91%ce%bd%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82%20%ce%9a%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%