Ανακοίνωση Κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού  για την Προμήθεια Ειδών Τροφίμων  για τις Ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου ΠΕ Σύρου για το έτος 2018-2019   προϋπολογισμού   70.544,40 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Φ.Π.Α./ckfinder/userfiles/files/Ανακοίνωση για κλήρωση(10).pdf,    /ckfinder/userfiles/files/Ανάρτηση ανακοίνωσης κλήρωσης μελών(2).pdf

image_print