Ανακοίνωση Κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών διενέργειας  Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων σε Μεταφορείς Μεγάλων και Μικρών Λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης και σε Δημόσιας Χρήσης Επιβατικά για την Κάλυψη Νέων Αναγκών για το Σχολικό Έτος 2017-2018»./ckfinder/userfiles/files/Ανακοίνωση για κλήρωση Μεταροφάς Μαθητών .pdf