Από το τμήμα Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού από πηγάδια ή γεωτρήσεις που έληγε στις 16/06/2012 παρατείνεται έως 16/12/2012.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες όπως ορίζει ο νόμος. Πληροφορίες στα αρμόδια τμήματα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Τμήμα Υδροοικονομίας στη Σύρο, τηλ. 22810 79317 και Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Δωδεκανήσου, τηλ. 22413 63170)