Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων για την στήριξη των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος TEBA η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων)