Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος επιτήρησης και λήψης μέτρων για τα Εξωτικά Νοσήματα (Οζώδης ?ερματίτιδα Βοοειδών, Ευλογιά του προβάτου, Αφθώδης Πυρετός, Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών) από υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύουν στις ΠΕ Ρόδου, Κω,Καρπάθου

1.30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ

2.parartimaHY_21_el_GR_el_GR (2)

3.pararthma_glwssomatheias_26_10_2017_el_GR

4.ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

661

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1.2018 ΜΕ ΑΔΑ 7Ν637ΛΞ-Ξ9Γ