Ανακοίνωση για την  πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι  42 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού  60 (εξήντα) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας ΝΑΞΟΥ για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. Όλη η ανακοίνωση.

image_print