Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για θέματα Ενέργειας, Βιομηχανίας και Φυσικών Πόρων για τις ΠΕ Κυκλάδων.

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για θέματα Ενέργειας, Βιομηχανίας και Φυσικών Πόρων για τις ΠΕ  Κυκλάδων.