Ανακοίνωση για την ανάδειξη των μελών  της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την  «Κάλυψη Ταχυδρομικών Αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις ΠΕ του Νομού Κυκλάδων  για τα Έτος 2018 – 2019»/ckfinder/userfiles/files/Ανακοίνωση .pdf