ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021/ckfinder/userfiles/files/%ce%91%ce%9d%ce%91%ce%9a%ce%9f%ce%99%ce%9d%ce%a9%ce%a3%ce%97%20%ce%9a%ce%9b%ce%97%ce%a1%ce%a9%ce%a3%ce%97%ce%a3.pdf

/ckfinder/userfiles/files/%ce%a0%ce%a1%ce%91%ce%9a%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%9f%20%ce%91%ce%9d%ce%91%ce%a1%ce%a4%ce%97%ce%a3%ce%97%ce%a3(1).pdf

image_print