Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 9275/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Επέκταση της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας ‘‘ΑΚΤΗ ΑΙΟΛΟΣ’’, 4*, στη θέση ‘‘Μπαμιαλίκι’’ της περιοχής ‘‘Νέα Αλικαρνασσός’’, Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της ‘‘ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΞΤΕ Α.Ε.’’».

Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 9275/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Επέκταση της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας ‘‘ΑΚΤΗ ΑΙΟΛΟΣ’’, 4*, στη θέση ‘‘Μπαμιαλίκι’’ της περιοχής ‘‘Νέα Αλικαρνασσός’’, Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της  ‘‘ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΞΤΕ Α.Ε.’’».