Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 8980/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενος  Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) με κωδ. ονομασία ‘‘ΑΠΕΡΙ Χ 140 6125’’ στη θέση ‘‘Χοχλάκια’’ Τοπικής Κοινότητας Απερίου, Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου, Νήσου Καρπάθου, Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘COSMOTE  Α.Ε.’’».