Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 11079/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα με Διακριτικό Τίτλο ‘‘ΓΑΛΑΖΙΟ ΑΣΤΕΡΙ’’ – ‘‘BLUE STAR’’ στην περιοχή ‘‘Αμμούδες’’ Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ‘‘ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ Α.Ε.’’».

Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 11079/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα με Διακριτικό Τίτλο ‘‘ΓΑΛΑΖΙΟ ΑΣΤΕΡΙ’’ – ‘‘BLUE STAR’’ στην  περιοχή ‘‘Αμμούδες’’  Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου,  Νήσου Ρόδου,  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας  της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ‘‘ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ Α.Ε.’’».