Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 10822/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) με κωδ. ονομασία ‘‘1000836 – ΤΙΓΚΑΚΙ ΚΩΣ’’, στο ύψωμα ‘‘ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ’’ ΛΙΝΟΠΟΤΗΣ, Δ.Κ. ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ, Δ.Ε. Δικαίου, του Δήμου Κω, Νήσου Κω, Περιφερειακής Ενότητας Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’».