Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 10821/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Ανανέωση – Τροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά στην έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) με κωδ. ονομασία ‘‘1002911 – ΨΑΛΙΔΙ ΚΩΣ’’, Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, του Δήμου Κω, Νήσου Κω, Περιφερειακής Ενότητας Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ‘‘VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’».