Ανακοίνωση Επιτροπής Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου 10436/17 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με διακριτικό τίτλο ‘‘ΧΩΡΙΟ ΑΣΛΑΝΗΣ (ASLANIS VILLAGE)’’ στην περιοχή ‘‘Μαρμάρι’’ Δ.Κ. Πυλίου, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ‘‘ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΡΑΘΩΜΑΣ Α.Ε.’’ και μισθώτριας εταιρείας της ‘‘ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Ο.Ε.’’».