Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β’ ΦΑΣΗ) – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ & ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι θα προβεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α΄/2001) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 124 παρ. 3 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α΄/2012) για την κατασκευή του δημοσίου έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β’ ΦΑΣΗ) – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ & ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ».

Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης (pdf)

Kτηματολογικά διαγράμματα (zip)

 

image_print