ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241364713-714

Κατατέθηκε η υπ΄ αριθμόν πρωτ. 2680/20-7-2017 αίτηση του κ. Κοκόλη Π. Νικόλαου (Α.Φ.Μ.: 062919763, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ – Έδρα: οδός Εμμ. Παπαναστάση 4, Ρόδος 85133 – Αντίκλητος: Σπυρίδων Καρασάββας – email: nikkokolis@gmail.com) στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 [ΦΕΚ230Α΄]). Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας (ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας αρχής).  

                                                                                        ΜΕ Ε.Π.

                                                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

                                                                                          

                                                                                             ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                            ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α΄/β

image_print