ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241364713-714

 

Κατατέθηκε η υπ΄ αριθμόν πρωτ. 3692/9-10-2017 αίτηση των κ.κ. Γεώργιου & Θεόδωρου Σ. Σίμου, ομόρρυθμων εταίρων της «ΥΙΟΙ ΣΤΕΡΓΟΥ ΣΙΜΟΥ Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 999874510, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ – Έδρα: οδός Ταυρίσκου 17, Ρόδος 85131 – email: simougiorgos@gmail.com – Αντίκλητος: Σπυρίδων Καρασάββας) στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 [ΦΕΚ230Α΄]). Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας (ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας αρχής).  

                                                                         ΜΕ Ε.Π.

                                                                                                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                             

                                                                                 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

                                                                                            

 

                                                                                ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α΄/β

image_print