ΡΟΔΟΣ 07/06/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                                                                                                             

Ανακοίνωση από το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 15, 16 και 17 Ιουνίου 2022.

Από το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι,

στις εξετάσεις για την απόκτηση της επαγγελματικής Άδειας του Χειριστή ΜΕ, που θα πραγματοποιηθούν στις 15/06/2022, θα συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:

  1. Βάβουλας Νικόλαος
  2. Κεφαλόπουλος Αντώνιος

στις εξετάσεις για την απόκτηση της επαγγελματικής Άδειας του Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ’ Ειδικότητας, που θα πραγματοποιηθούν στις 16/06/2022, θα συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:

  1. Σαρικάς Κυριάκος

στις εξετάσεις για την απόκτηση της επαγγελματικής Άδειας του Χειριστή ΜΕ, που θα πραγματοποιηθούν στις 17/06/2022, θα συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:

  1. Παπαδημήτρης Εμμανουήλ
  2. Γιακούμαρος Αλέξανδρος
  3. Σάββας Βαγιανός

Το θεωρητικό μέρος θα διεξαχθεί στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου επί της Γ. Μαύρου 2 (περιοχή Ζέφυρος) στη Ρόδο. 

Οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους στην εξέταση: δελτίο ταυτότητας ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας και μπλε στυλό.

Με Ε.Δ.

Η Προϊσταμένη Τμ. Επαγγέλματος

Ελένη Μουστάκη
ΤΕ Πληροφορικής Α’/β