ΡΟΔΟΣ 23/01/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                            

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 29 Ιανουαρίου 2019.

 Από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι, στις εξετάσεις για την απόκτηση Επαγγελματικών Αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 29/01/2019, θα συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:

1.    Καρασάββας Νικόλαος του Σάββα

2.    Βασιλάκης Παναγιώτης του Γεωργίου

3.    Ντόκος Ιωάννης του Ανδρέα

4.    Σαραντόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου

5.    Γλενής Εμμανουήλ του Θεόδωρου

6.    Μπάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ

Το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων θα διεξαχθεί στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου επί της Γ. Μαύρου 2 (περιοχή Ζέφυρος) στη Ρόδο  και αμέσως μετά το πρακτικό μέρος για τους επιτυχόντες, σε εργοτάξια ιδιωτών στην Ρόδo.

Με Ε.Π.

Ο Δ/ντης

Ιωάννης Γιαννάς

ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Α'/β