ΡΟΔΟΣ 18/09/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                                                                                                             

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανήματος Έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 24 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι, στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 24/09/2018, θα συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:

  1. Ρενιέρης Ελευθέριος του Χρήστου

 

Το πρακτικό μέρος των εξετάσεων θα διεξαχθεί σε εργοτάξιο ιδιώτη επί της λεωφ. Ρόδου-Καλλιθέας στη Ρόδο. 

                                                                                                                                                              Με Ε.Π.

Ο Διευθυντής

 

Ιωάννης Γιαννάς
ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Α’/β