ΡΟΔΟΣ 18/09/2018

      

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                                                                                                             

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανήματος Έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 18 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι, στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 18/09/2018, θα συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:

  1. Κατσιδώνης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
  2. Σκούλουκας Νεκτάριος-Μιχαήλ του Εμμανουήλ
  3. Καραντάνης Νικόλαος του Βασιλείου  

Το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων θα διεξαχθεί στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου επί της Γ. Μαύρου 2 (περιοχή Ζέφυρος) στη Ρόδο. 

Με Ε.Π.
Ο Διευθυντής

 

Ιωάννης Γιαννάς
ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Α’/β