ΡΟΔΟΣ 04/07/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                                                                                                              

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανήματος Έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 10 Ιουλίου 2018.

Από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι, στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 10/07/2018, θα συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:

  1. Ανδρέα Έκτωρ του Μάνθο
  2. Καστής Ιωάννης-Τσαμπίκος του Μιχαήλ

Το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων θα διεξαχθεί στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου επί της Γ. Μαύρου 2 (περιοχή Ζέφυρος) στη Ρόδο και το πρακτικό μέρος για τους επιτυχόντες, στο εργοτάξιο του κ. Κλαδάκη Μιχαήλ

          Με Ε.Π.

         Ο Δ/ντης

             α.α.

Δομνίκα Νεαγκούε