Από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι, στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 15 και 16/05/2018, θα συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:

  1. Ανδρέα Έκτωρ του Μάθνο
  2. Τερζόπουλος Ανέστης του Κωνσταντίνου
  3. Νομικός Εμμανουήλ του Εύαγγελου
  4. Μαρής Σωτήριος του Κωνσταντίνου

Το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων θα διεξαχθεί στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου επί της Γ. Μαύρου 2 (περιοχή Ζέφυρος) στη Ρόδο  και το πρακτικό μέρος για τους επιτυχόντες, σε εργοτάξια των κ. Κλαδάκη Μιχαήλ, Μπάκη Ιωάννη και Τερζόπουλου Ανέστη στη Ρόδο.  

Με Ε.Π.
Ο Διευθυντής

Ιωάννης Γιαννάς

ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Α’/β