Ρόδος 14/10/2015                                                                                                                                                

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                                                                                                              

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη υδραυλικού και χειριστή μηχανημάτων έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 21 Οκτωβρίου 2015.

 Από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι, στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη υδραυλικού και  χειριστή μηχανημάτων έργου, που θα πραγματοποιηθούν στις 21/10/2015, θα συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:

  1. Νομικός Εμμανουήλ του Ευάγγελου
  2. Γκέκας Νικόλαος του Κωνσταντίνου
  3. Ψαρός Εμμανουήλ του Σταματίου

Το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων θα διεξαχθεί στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου επί της Γ. Μαύρου 2 (περιοχή Ζέφυρος) στη Ρόδο, στις 3.00 μ.μ. και αμέσως μετά το πρακτικό μέρος για τους επιτυχόντες, στις εργαστηριακές αίθουσες του 1οι ΣΕΚ Ρόδου (Κλαυδίου Πέπερ 1, Ρόδος), στο εργοτάξιο του κ. Λαουδίκου Γεωργίου στ’ Αφάντου και σε ΜΕ της εταιρείας ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε.