ΡΟΔΟΣ 04/12/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                        

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού και Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ του κανονισμού 2015/2026, που θα πραγματοποιηθούν στις 14 Δεκεμβρίου 2018.

Από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι, στις εξετάσεις για την απόκτηση Επαγγελματικών Αδειών, που θα πραγματοποιηθούν στις 14/12/2018, θα συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:

  1. Τσομπανέλλης Δημήτριος του Γεωργίου
  2. Ρούσος Μιχαήλ του Αντωνίου
  3. Βγενόπουλος Μηνάς του Σπυρίδων
  4. Λαουδίκος Νικόλαος του Γεωργίου

Το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων θα διεξαχθεί στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου επί της Γ. Μαύρου 2 (περιοχή Ζέφυρος) στη Ρόδο  και αμέσως μετά το πρακτικό μέρος για τους επιτυχόντες, στις εργαστηριακές αίθουσες του 1ου ΣΕΚ Ρόδου (Κλαυδίου Πέπερ 1, Ρόδος).

 Με Ε.Π.

Ο Δ/ντής

Ιωάννης Γιαννάς