ΡΟΔΟΣ 27/11/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                                                                                                              

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού και Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ του Κανονισμού 303/2008, που θα πραγματοποιηθούν στις 04 Δεκεμβρίου 2017.

 

Από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι, στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού και Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ του Κανονισμού 303/2008, που θα πραγματοποιηθούν στις 04/12/2017, θα συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι:

  1. Βγενόπουλος Μηνάς του Σπυρίδων
  2. Αλάβανος Γεώργιος του Θωμά
  3. Τσομπανέλλης Δημήτριος του Γεώργιου
  4. Ρούσος Μιχαήλ του Αντωνίου
  5. Λαουδίκος Νικόλαος του Γεωργίου
  6. Παντελικίζης Κίμων του Νικολάου

Το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων θα διεξαχθεί στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου επί της Γ. Μαύρου 2 (περιοχή Ζέφυρος) στη Ρόδο  και αμέσως μετά το πρακτικό μέρος για τους επιτυχόντες, στις εργαστηριακές αίθουσες του 1ου ΣΕΚ Ρόδου (Κλαυδίου Πέπερ 1, Ρόδος).
 

                     Με Ε.Π.

                   Ο Δ/ντης

            Ιωάννης Γιαννάς

ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Α’/β