ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ταχ. Δ/νση         : Ιερού Λόχου 4   
Τ.Κ. / Πόλη        : 85131  –  Ρόδος      
Πληροφορίες   : Ε. Μαριάς      
Τηλέφωνο         : 22413-63135      
Fax                    : 22413-63139      
e-mail              : em.marias@rho.pnai.gov.gr 

 

Ρόδος     13 / 09 / 2018

Αριθ. Πρωτ. : ΔΤΕ/οικ/3378

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου ανακοινώνει την αναβολή διεξαγωγής του διαγωνισμού ανάθεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Πυλώνας» που επρόκειτο να διεξαχθεί στις 13-9-2018.
 

Εσωτερική Διανομή                             
 Δ.Τ.Ε.
 Τ.Μ. 
 Κ. Γεωργίου
 Μ. Θεουλάκη
 Φ.Ε.  25/2018
ΜΕ Ε.Π.
Ο  Προϊστάμενος  Δ.Τ.Ε.

Εμμανουήλ Μαριάς
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

image_print