Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συγκρότησε επιτροπές καταγραφής ζημιών σε κτίρια και βιομηχανικές, βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και φορείς.

 

        Παρακαλούνται όσοι έχουν υποστεί ζημιές, να καταθέτουν αίτηση στις κατά τόπους Τοπικές Κοινότητες,  στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολίτη (ΚΕΠ)  και οι επιχειρηματίες στο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου (ΕΒΕΔ),  ώστε να δηλώσουν τα παρακάτω στοιχεία:

 

–           Επωνυμία επιχείρησης

–           Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης,

–           ΑΦΜ/ ΔΟΥ

–           Στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης

–           Δημοτικό Διαμέρισμα

–           Το είδος ζημιάς συνολικά και αναλυτικά, προκειμένου να ενημερωθούν οι αρμόδιες επιτροπές και να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.