Στην ανάδειξη και αξιοποίηση των μονοπατιών της Τήλου και της Αστυπάλαιας προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία αναλαμβάνει τη διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης των δύο έργων, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, καθώς και την εκτέλεσή τους.

Για τον σκοπό αυτό, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2018, ενέκρινε τη σύναψη δύο Προγραμματικών Συμβάσεων, μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των  Δήμων Τήλου και Αστυπάλαιας για τις αντίστοιχες  πράξεις «Ανάδειξη – αξιοποίηση μονοπατιών στην Τήλο» και «Ανάδειξη – αξιοποίηση μονοπατιών στην Αστυπάλαια», καθώς και την υποβολή προτάσεων  χρηματοδότησης των δύο Πράξεων στην Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τίτλο «Δράσεις για την Προστασία και Ανάδειξη της Φυσικής Κληρονομιάς των Μικρών Νησιών της Περιφέρειας».

Αντικείμενο των δύο Προγραμματικών Συμβάσεων αποτελεί η υλοποίηση των έργων που προβλέπονται στις σχετικές μελέτες  "Ανάπλαση Δικτύου λιθόστρωτων μονοπατιών" Δήμου Τήλου και  τίτλο "Ανάπλαση Δικτύου λιθόστρωτων μονοπατιών" Δήμου Αστυπάλαιας καθώς και ενέργειες δημιουργίας ευκολιών αναψυχής κατά μήκος της διαδρομής των μονοπατιών για τους επισκέπτες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα μονοπάτια της Τήλου  ανέρχεται στο ποσό των 430.000,00 ευρώ και για τα μονοπάτια της Αστυπάλαιας, στο ποσό των 104.408,00 ευρώ.

Όσον αφορά την Τήλο, το έργο περιλαμβάνει την ανάδειξη – αξιοποίηση των εξής  μονοπατιών:

  1. Μονοπάτι 1.α Μοναστήρι Αγίου Παντελεήμονα  – Προφήτη Ηλία – Έριστος μήκους 5,7 χιλ.

                 1.β Μεγάλο Χωριό – Άγιος Αντώνιος μήκους 1,65 χιλ.

  1. Μονοπάτι 2.α Λιβάδια – Παραλία Δεσπότη – Νερό – Ακρωτήρι Ρεματικό μήκους 6,2 χιλ.

                 2.β Λιβάδια – Παραλία Σταυρού μήκους 2,1 χιλ.

                 2.γ. Λιβάδια – Κάστρο Αγριοσυκιάς – Παραλία Θολού μήκους 2,1 χιλ.

  1. Μονοπάτι 3.α Λιβάδια – Παραλία Λεθρά – Μικρό Χωριό – Λιβάδια μήκους 7 χιλ.

                3.β Μεγάλο Χωριό – Παραλία Σκάφη μήκους 2,4 χιλ.

  1. Μονοπάτι 4.α Παναγία Καμαριανή – Άγιος Παντελεήμονας μήκους 1,6 χιλ.
  2. Μονοπάτι 5. Ελικοδρόμιο – Ιταλικό Παρατηρητήριο (Διαδρομή Ερμηνείας Φύσης)  μήκους 2,5 χιλ.

Όσον αφορά την Αστυπάλαια, το έργο περιλαμβάνει την ανάδειξη – αξιοποίηση μονοπατιών Δήμου Αστυπάλαιας και συγκεκριμένα 10 μονοπατιών στο Μέσα Νησί και 11 μονοπατιών στο Έξω Νησί.

Τα έργα θα υλοποιηθούν  σε  προστατευόμενες εκτάσεις στα δύο νησιά, που περιλαμβάνονται  στον Εθνικό  Κατάλογο Περιοχών Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000

Η ανάδειξη των μονοπατιών στα δύο νησιά θα γίνει  μέσω εργασιών τοποθέτησης πινακίδων προσανατολισμού κι ενημέρωσης, δημιουργίας σημείων αναπαύσεως – θέας – φωτογράφησης καθώς και κατασκευής ή/και συμπλήρωσης τοιχίων αντιστήριξης, διαπλατύνσεων / εξομαλύνσεων σε διάφορα σημεία. Επίσης προτείνονται εργασίες απλής συντήρησης (απομάκρυνση βλάστησης και φερτών υλικών).   Όλες οι επεμβάσεις για τις κατασκευές και τις εργασίες που θα εκτελεστούν θα είναι φιλικές και πλήρως εναρμονισμένες με το φυσικό περιβάλλον και τη φυσιογνωμία της περιοχής και έχοντας υπόψη τις αρχές της αρχιτεκτονικής του τοπίου και τον βαθμό αντοχής του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο των δύο Προγραμματικών Συμβάσεων, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την άσκηση της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020 – Άξονας Προτεραιότητας Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής».

Ειδικότερα, αναλαμβάνει την κατάθεση πρότασης για την ένταξη των δύο έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και την συνέχεια τη δημοπράτηση και την υλοποίηση τους. Η ανάληψη αυτής της υποχρέωσης από την Περιφέρεια οφείλεται στο ότι οι δύο  Δήμοι Τήλου και Αστυπάλαιας δεν διαθέτουν επάρκεια τεχνικής και οικονομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, προκειμένου να αναλάβουν οι  ίδιοι το έργο, αλλά αναλαμβάνουν τη δέσμευση λειτουργίας και συντήρησής του.

 

image_print