Αναδείχθηκε ο οριστικός ανάδοχος στον διαγωνισμό για την τριετή συντήρηση του οδικού δικτύουΝάξου, Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Αντιπάρου και Αμοργού

Σε εξέλιξη το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο πρόγραμμα οδικών παρεμβάσεων στην ιστορία των νησιών του Νοτίου Αιγαίου

—————————————————————————————————

 

Με γρήγορους ρυθμούς ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι διαδικασίες δημοπράτησης των έργων της τριετούς συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου των νησιών,  που αποσκοπούν στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία συνεδρίασεχθες, Τρίτη,  με τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου,προέβη στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου (έγκριση δεύτερου πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη) του έργου  «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΝΑΙ Νήσων Νάξου, Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Αντιπάρου και Αμοργού »,συνολικού προϋπολογισμού ,00 €.Οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΣΜΙΛΗ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία»

Το έργο αφοράστην εκτέλεση εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου και ειδικότερα εργασιών τεχνικής επιθεώρησηςγια τον εντοπισμό φθορών και βλαβών που ενέχουν κινδύνους για τους χρήστες και αποκατάσταση αυτών,άμεσης επέμβασης,βασικής συντήρησης καθώς και εργασιών κύριας συντήρησης, με σκοπό την υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για την συντήρηση και λειτουργία, επί χρονικού διαστήματος τριών ετών, του οδικού δικτύουτων νησιών, Νάξου, Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Αντιπάρου και Αμοργού, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Αποτελείμέρος του μεγαλύτερου προγράμματος  παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο των νησιών, το οποίο  βρίσκεται σε εξέλιξη  και βασίζεται σε νέα φιλοσοφία με στόχο μια διοίκηση αποτελεσματική και σε διαρκή ετοιμότητα. Μέσα από διαγωνισμούς ανάδειξης αναδόχων για διάστημα τριών ετών, θαυπάρχουν συνεχώς ενεργές εργολαβίες για άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, ανά πάσα στιγμή και για όποιο πρόβλημα προκύψει.Για πρώτη φορά υπάρχει πρόβλεψη, ο ανάδοχος να αναλαμβάνει και την ευθύνη τεχνικής εποπτείας του οδικού δικτύου, ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν προβλήματα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.