Μετά τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν οι συνεχείς τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων, οποίος είχε οδηγήσει σε αδράνεια την όλη διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων έργων,  η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου προέβη στην έγκριση του ορισμού επιτροπών διαγωνισμών  των προς δημοπράτηση έργων, τα οποία προκηρύσσονται άμεσα. 

Συγκεκριμένα, τα έργα που δημοπρατούνται εντός των αμέσως επομένων ημερών από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ,  με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, είναι τα εξής:

1. «Χλοοτάπητας γηπέδου Αφάντου», προϋπολογισμού 207.258,07 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση του χλοοτάπητα στο Δημοτικό γήπεδο Αφάντου. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι: Αποξήλωση του υφισταμένου χλοοτάπητα και τοποθέτηση νέου, συνθετικών ινών. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 02/02/2018 και ώρα 11:00 πμ, στην  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

2. «Αποκατάσταση βλαβών επί της Επαρχιακής Οδού Αφάντου – Ψίνθος», προϋπολογισμού 80.645,16 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν αφορούν χωματουργικά έργα, τεχνικά έργα,  έργα οδοστρωσίας – ασφαλτικών και έργων σήμανσης – ασφαλείας.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26/01/2018 και ώρα 11:00 πμ, στην  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

3. «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης της Επαρχιακής οδού Κατταβιάς – Πρασονήσι με Βρουλιά», προϋπολογισμού 198.000 ευρώ (με ΦΠΑ)

Το έργο αφορά σε ασφαλτόστρωση, κατασκευή τεχνικών και τάφρου, στην οδό σύνδεσης της επαρχιακής οδού Κατταβιάς – Πρασονήσι με τον αρχαίο οικισμό στη Βρουλιά, στη Νότια Ρόδο.           Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 02/02/2018 και ώρα 11:00 πμ, στην  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

4. «Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Ρόδου Μεσαναγρός προς Αγ. Θωμά», προϋπολογισμού 80.000 ευρώ (με ΦΠΑ).

Το έργο αφορά ασφαλτόστρωση και κατασκευή τάφρου στην οδό σύνδεσης της επαρχιακής οδού Μεσαναγρού προς Άγιο Θωμά.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26/01/2018 και ώρα 11:00 πμ, στην  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

Τα τέσσερα  έργα χρηματοδοτούνται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

image_print