Άμεσα ξεκινούν τα έργα για την τριετή συντήρηση του οδικού δικτύου Πάτμου,  ύψους  1,54 εκατ. ευρώ

 

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα οδικών παρεμβάσεων στην ιστορία των νησιών  Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, υλοποιείται από την Περιφέρεια  Νοτίου Αιγαίου

———————————————————————-

 

Ένα ακόμη μεγάλο έργο που σκοπό έχει την βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου των νησιών, ξεκινά άμεσα,  στο πλαίσιο του στόχου της  Περιφερειακής Αρχής του  Νοτίου Αιγαίου,  κάθε μέρα, ένα νησί, ένα έργο.

Πρόκειται για την τριετή συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας, στην Πάτμο, που αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου προγράμματος παρεμβάσεων που έγιναν ποτέ στο οδικό δίκτυο στην ιστορία των νησιών, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης, υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο, για την υλοποίηση του έργου   «Τριετής Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ν.Αι. Νήσου Πάτμου», συνολικού ύψους ,,00  .

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου και ειδικότερα εργασιών τεχνικής επιθεώρησης, άμεσης επέμβασης, βασικής συντήρησης καθώς και εργασιών κύριας συντήρησης, με σκοπό την υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για την συντήρηση και λειτουργία, επί χρονικού διαστήματος τριών ετών, του οδικού δικτύου της νήσου Πάτμου, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

Το πρόγραμμα των τριετούς διάρκειας παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο των νησιών, βασίζεται στη νέα φιλοσοφία με την οποία η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιμετωπίζει το ζήτημα της βελτίωσης και της ασφάλειας του οδικού δικτύου, με στόχο μια διοίκηση αποτελεσματική, με γρήγορα αντανακλαστικά  και σε διαρκή ετοιμότητα. 

Μέσα από διαγωνισμούς ανάδειξης αναδόχων για διάστημα τριών ετών, σκοπός είναι να υπάρχουν συνεχώς ενεργές εργολαβίες για άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, ανά πάσα στιγμή και για όποιο πρόβλημα προκύψει. Για πρώτη φορά υπάρχει πρόβλεψη, ο ανάδοχος να αναλαμβάνει και την ευθύνη τεχνικής εποπτείας του οδικού δικτύου, ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν προβλήματα.