Στο πλαίσιο των συνεχών παρεμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο οδικό δίκτυο των νησιών, προκειμένου αυτό να καταστεί ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση  με τον ανάδοχο του έργου «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Τήλου», έναντι συνολικού ποσού 76.671,23 ευρώ.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση και η αποκατάσταση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν σε διάφορα σημεία στην Επαρχιακή Οδό Λιβάδια – Μεγάλο Χωριό Τήλου, καθώς και η βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και λειτουργικότητας. Τα έργα πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα, ενώ η συνολική προθεσμία εκτέλεσης  ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.