Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει μια ακόμη πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη και χρηματοδότηση – Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 10 εκατ. ευρώ για τον ίδιο σκοπό, από το Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου

Με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημοσίων κτιρίων, την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής,  η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα διαθέσει επιπλέον πόρους, ύψους 6.600.000 ευρώ, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων», για την υποβολή προτάσεων  προς ένταξη και χρηματοδότηση, από τον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η πρόσκληση απευθύνεται  στους δυνητικούς δικαιούχους:

 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων
 • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου)
 • Δήμους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 • Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
 • ΕΦΑ Κυκλάδων
 •   ΕΦΑ Δωδεκανήσου
 • ΥΝΜ&ΤΕ Δωδεκανήσου)
 • Υπουργείο Υγείας
 • 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου
 • Γ.Ν. Ρόδου «Α. Παπανδρέου» – Γ.Ν. Κω «Ιπποκράτειον» – Γ.Ν. Καλύμνου «Το Βουβάλειο»
 • Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» – Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου
 • Κρατικό Θεραπευτήριο – Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λέρου
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίο

 

για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».  Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 6.600.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι από τις 01/02/2019 έως και τις 31/05/2019.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων στα μεγάλης ηλικίας και αξιόλογης αρχιτεκτονικής, κτίρια δημόσιας χρήσης της Περιφέρειας, καθώς και δημόσια κτίρια που επιτελούν διοικητικές και άλλες λειτουργίες, όπως κτίρια διοίκησης, σχολεία, μουσεία, νοσοκομεία  κλπ, με στόχο τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Η αναβάθμιση των κτιρίων θα αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κλπ.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζει προβλήματα ενεργειακής ανεπάρκειας και υπερκατανάλωσης συμβατικής ενέργειας. Το κτιριακό δυναμικό είναι σε μεγάλο ποσοστό, παλαιό και ενεργοβόρο. Για το λόγο αυτό, η αναπτυξιακή διαδικασία της Περιφέρειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Οι προτεινόμενες μέσα από την παρούσα πρόσκληση δράσεις, συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη του στόχου αυτού και , με την μείωση του ενεργειακού κόστους, έχουν άμεσα θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση του περιβάλλοντος, την ενεργειακή αυτονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Επιλέξιμα προς χρηματοδότηση είναι όλα τα νομίμως υφιστάμενα δημόσια κτίρια τα οποία κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία μικρότερης ή ίσης της Δ και η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί πριν από το 2010.

Σημειώνεται ότι για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων στο Νότιο Αιγαίο, με αποφάσεις του Περιφερειάρχη, έχουν διατεθεί άλλα 10 εκατ. ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.