ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241 3 64713-714

 

Κατατέθηκε η υπ΄ αριθμόν Πρωτ. 1085/24-06-2021 αίτηση της εταιρίας Ε.Τ.Ξ.Ε. Β. Παναγιωτάς Α.Ε. με τα παρακάτω στοιχεία:

Α.Φ.Μ.: 094215152, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ
Έδρα: 18ο Χλμ. Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου, Ρόδος Τ.Κ. 85103

Ε-mail: info@panagiotas.gr   
Τηλ.: 2241 0 53316

στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 – ΦΕΚ 230 Α΄ 2002).

Παρέχεται δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας (ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).  

 ΡΟΔΟΣ 29-06-2021

Με Εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γιαννάς Ιωάννης
ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων A΄/β

image_print