Αιτήσεις για συμμετοχή στο Mελισσοκομικό Πρόγραμμα έτους 2022, Δράσεις 3.1 <Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)> και 3.2 <Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας>(Μετακινήσεις κυψελών) – Προθεσμία μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2022.

Αιτήσεις για συμμετοχή στο Mελισσοκομικό Πρόγραμμα έτους 2022, Δράσεις 3.1 <Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)> και 3.2 <Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας>(Μετακινήσεις κυψελών) – Προθεσμία μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2022.