Αγροτική οδοποιία στο Καστελλόριζο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

Γιώργος Χατζημάρκος: «Τα μικρά έργα σε κάποια νησιά είναι πολύ μεγάλα»

 

Στο πλευρό των μικρών νησιών στέκεται σταθερά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να υλοποιηθούν τα έργα που έχουν ανάγκη , αλλά δεν διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες γι αυτό. Άλλωστε, όπως κατ’ επανάληψη έχει δηλώσει π Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα έργα, καθώς τα μικρά έργα, σε ορισμένα νησιά είναι πολύ μεγάλα, όπως στην προκειμένη περίπτωση, τα έργα αγροτικής οδοποιίας στο Καστελλόριζο.

 

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος Μεγίστης Γιώργος Σαμψάκος, συνυπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία: Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Αγ. Στεφάνου Δήμου Μεγίστης», συνολικού προϋπολογισμού 506.789,56 ευρώ.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία διαθέτει τεχνική επάρκεια, για λογαριασμό του Δήμου Μεγίστης, ο οποίος δεν διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεσή του. Η μελέτη του έργου προβλέπει την κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτικής επιφάνειας του υφιστάμενου χωμάτινου δρόμου προς τον Άγιο Στέφανο.

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης  (Περιφέρεια) αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου (Δήμος Μεγίστης) της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του έργου έναντι της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»– Άξονας Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):

Ωρίμανση του Έργου(έλεγχος πληρότητας, σύνταξη και θεώρηση των μελετών), Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης για την ένταξη του Έργου στο Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, έλεγχος πληρότητας και σύνταξης της διακήρυξης του Έργου, Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης του Έργου και επιλογή αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Υπογραφή των σχετικής συμβάσης με τον ανάδοχο, Επίβλεψη και παραλαβή του Έργου, Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική καιοικονομική τεκμηρίωση.

 

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου στον Δήμο Μεγίστης.

 

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε για το έργο αυτό:

 

«Τα μικρά έργα σε κάποια νησιά είναι πολύ μεγάλα. Στο Καστελλόριζο, στην μεγαλύτερη Ελληνική γη, ο Δήμος εξασφάλισε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" για την βελτίωση της αγροτικής οδού του Αγίου Στεφάνου.

Ποια Τεχνική Υπηρεσία θα το δημοπρατήσει, θα το επιβλέψει, θα το υλοποιήσει και θα το παραδώσει στον Δήμο Μεγίστης ολοκληρωμένο ;

Εύκολη η απάντηση : η Τεχνική Υπηρεσία που νοιάζεται.

Γιατί, τα νησιά μας στα λόγια έχουν πολλές επιλογές αλλά στην πράξη μόνο μία : την Περιφέρεια που τρέχει με την μικρότερη σε αριθμό στελεχών Τεχνική Υπηρεσία στην Ελλάδα, τον μεγαλύτερο αριθμό έργων στην δυσκολότερη Περιφέρεια της χώρας.

Πλέον, απορούμε και εμείς αν θα αντέξουμε. Αλλά δεν μας τρομάζει η δουλειά, ούτε η ευθύνη, που την αγαπάμε. Μας τρομάζει η άγνοια, η υποκρισία, η ευκολία των επιθέσεων στην πιο παραγωγική Υπηρεσία της χώρας.

Όχι, δεν το βάζουμε κάτω, δεν αφήνουμε αβοήθητα τα νησιά μας.

Τα νησιά μας, ξέρουν ότι θα τα καταφέρουμε».