Στον Πειραιά, στην Αθήνα στο ΥΠΕΚΑ, και στην Κάλυμνο (μέσω Κώ) μετέβη ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Αντώνης ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Καλύμνου Δημήτρη ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗ, τον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Κώστα ΣΤΑΥΛΑ και τον Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παράκτιας Αλιείας Νοτίου Αιγαίου &  Περιφερειακό Σύμβουλο Γιώργο ΚΑΤΣΟΤΟΥΡΧΗ , προκειμένου να ανασταλούν οι εργασίες και να ανακληθεί η άδεια εγκατάστασης και ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας που χορήγησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (ΑΔΑ) παρά τις αρνητικές αποφάσεις τόσον του Δημοτικού Συμβουλίου Καλύμνου , όσο και της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) ,  σύμφωνα με την με την υπ. αριθ. 47 της 19ης ΟΚΤ 2013 , αριθ. πρακτικού 8,  Απόφασης της  αρμοδίας Επιτροπής ‘’Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Βιοποικιλότητας,  Ποιότητας Ζωής & Αειφόρου Ανάπτυξης της Υπαίθρου’’ (ΑΟΚΑΒΠΖ&ΑΑΥ) της ΠΝΑ.

 

          Η αντιπροσωπεία μετέβη το πρωί της Δευτέρας 14 ΑΠΡ στα γραφεία της ΑΔΑ στον Πειραιά όπου έλαβε αντίγραφο της απόφασης αναστολής των εργασιών ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας στην νησίδα,  μετά και την κατάθεση προσφύγων από τον Δήμο Καλυμνίων και ακολούθως συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής , Γιάννη ΜΑΝΙΑΤΗ , παρουσία και του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ,  Σωκράτη ΑΛΕΞΙΑΔΗ   από τους οποίους ζήτησε την ανάκληση της απόφασης της ΑΔΑ τεκμηριώνοντας τις θέσεις του Δήμου Καλυμνίων και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα και με τις κατατεθείσες προσφυγές.

          Την Τρίτη 15  ΑΠΡ η αντιπροσωπεία παρεχώρησε συνέντευξη στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ‘Αι Μούσαι’, στα  ΜΜΕ του νησιού,   παρουσία  αλιέων του νησιού , μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και πολιτών.

          Η ΠΝΑ στηρίζει και συμμετέχει στην προσπάθεια την οριστικής ανάκλησης της συγκεκριμένης άδειας υδατοκαλλιέργειας.

          Η θέση της ΠΝΑ αναφορικά με την ανάπτυξη των νησιών μας έχει εκφραστεί πολλάκις στην τρέχουσα περίοδο και συνοψίζεται ως κάτωθι :

          Κανένα σχέδιο, κανένα πλαίσιο, καμία δραστηριότητα που επηρεάζει το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο,  δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς την συναίνεση των πολιτών και των θεσμικών τους οργάνων, ιδιαίτερα στην περιβαλλοντικά λεπτή, ισορροπία των νησιών μας.