Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη ο προϋπολογισμός του έργου «Αρχαιολογικός Περίπατος πόλεως Κω», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013, αυξήθηκε κατά 208 χιλ. € και ανέρχεται πλέον σε 1,4 εκ. €.

Το έργο, που υλοποιείται από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και το Δήμο Κω, προβλέπει ομαδοποίηση των μνημείων σε στάσεις και θεματικές και χρονολογικές διαδρομές, μέσα από τις οποίες θα αναδειχθεί διαχρονικά η ιστορία της πόλης της Κω από το 366 π.Χ. έως το 1947, όταν έγινε η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Ο περίπατος διακρίνεται σε πέντε στάσεις (1. Συνοικία του Λιμένος-Αγορά, 2. Νότιο τμήμα Αγοράς, 3. Ρωμαϊκή Κως, 4. Στάδιο, 5. Κάστρο Νερατζιάς – Περιμετρικές Μεσαιωνικές Οχυρώσεις), από τις οποίες με χρηματοδότηση του Γ΄ ΚΠΣ αναδείχθηκε η πρώτη στάση «Συνοικία Λιμένος-Αγορά» και μνημεία της τρίτης στάσης «Ρωμαϊκή Κως», όπως η αναστηλωμένη Ρωμαϊκή Οικία και το Ωδείο.

Η αύξηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος του Δήμου Κω, προκειμένου να καλυφθεί από το Πρόγραμμα η συνολική δαπάνη για τη λειτουργική ενοποίηση των αρχαιολογικών έργων της πόλης, καθώς λόγω των γενικότερων οικονομικών συνθηκών δεν ήταν εφικτό να συγχρηματοδοτηθεί και από πόρους του Δήμου, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

image_print