ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Τηλ.: 22813. 60214503

e-mail: @

9 Οκτωβρίου 2013

 
   

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

   

 

 

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη τροποποιήθηκαν οι Αποφάσεις Ένταξης δύο σημαντικών έργων του τομέα πολιτισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013, με αύξηση του προϋπολογισμού τους.

 

Αναλυτικότερα:

 

«Διαμόρφωση και ανάδειξη ιερού Ερεθιμίου Απόλλωνος στο Θεολόγο Ρόδου» (827 χιλ. ευρώ)

 

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε κατά 160 χιλ. ευρώ με στόχο την κάλυψη εργασιών βελτίωσης της συνολικής λειτουργικότητας του έργου. Οι πρόσθετες εργασίες αφορούν αφενός στην αλλαγή θέσης του προβλεπόμενου χώρου στάθμευσης με στόχο την εξασφάλιση της ασφάλειας της πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο και αφετέρου στην επέκταση ανασκαφικών εργασιών λόγω ανακάλυψης νέων σημαντικών ευρημάτων (παλαιοχριστιανικό νεκροταφείο, στωικό οικοδόμημα κ.α.)

 

«Διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαίου οχυρού στη θέση Καστράκι ν. Αγαθονησίου» (605 χιλ. ευρώ)

 

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε κατά 118 χιλ. ευρώ με στόχο την καλύτερη ολοκλήρωση του έργου και την αναβάθμιση της λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου. Οι πρόσθετες εργασίες αφορούν κυρίως στην ασφαλτόστρωση της οδού πρόσβασης και στην κατασκευή αναχώματος προστασίας της ακτογραμμής στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. 

 

 

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.