Αύξηση χρηματοδότησης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καλύμνου, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού

Εξασφάλιση χρηματοδότησης μέχρι και το 2023 με υπερδιπλασιασμό των πόρων

Στην ενίσχυση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καλύμνου προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την αύξηση της χρηματοδότησης η οποία καλύπτει την λειτουργία του μέχρι και το 2023, με ευρωπαϊκούς πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020». 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, η επιλέξιμη και συνολική δημόσια δαπάνη αυξάνεται από 172.800,00 € σε 410.400,00 €, μέχρι και τις 31.12.2023.

Το Κέντρο Κοινότητας Καλύμνου  λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς  για την υποδοχή και ενημέρωση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, την διασύνδεσή τους με κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Καλυμνίων. Καλύπτει επίσης τις ανάγκες και των μικρότερων νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου (Αστυπάλαια, Λειψοί, Αγαθονήσι).  Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται σε 3.500 άτομα.

Εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και  παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
  • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
  • Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνεται και η διανομή βασικών αγαθών.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης  – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

image_print