Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται η χρηματοδότηση του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και παράλληλα παρατείνεται κατά δύο χρόνια το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της Πράξης «Μελέτη Κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου», σύμφωνα με την οποία, ο προϋπολογισμός του έργου, από 6.378.160,50 € αυξάνεται σε 6.605.782,91 € και παρατείνεται η ημερομηνία λήξης από τις 31.12.2018 σε 31.12.2020.

Η τροποποίηση του προϋπολογισμού αφορά στην προσθήκη υποέργων που αφορούν στη σύνδεση του νοσοκομείου με πάροχο τηλεπικοινωνιών, στη κατασκευή κόμβου  σύνδεσης με την επαρχιακή οδό, οδού πρόσβασης και δικτύου αποχέτευσης ομβρίων του νοσοκομείου.

Αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες :

–           Κατασκευή οδού πρόσβασης: Αφορά την κατασκευή ισόπεδου κόμβου μορφής Τ στη συμβολή της Επαρχιακής οδού Πηγάδια – Απέρι με αγροτική οδό, στη θέση Διάζιοι – Κάμποι Παναγιάς Καρπάθου.  Η αγροτική οδός είναι η είσοδος του νοσοκομείου Καρπάθου την οποία μετά την ολοκλήρωση του Νοσοκομείου επί καθημερινής βάσης θα διασχίζουν πολλά οχήματα όλων των κατηγοριών.

  • Κατασκευή έργων απορροής όμβριων υδάτων: Το νέο νοσοκομείο Καρπάθου κατασκευάζεται στις υπώρειες μικρού λόφου. Από τις πλαγιές που βρίσκονται εκτός περιβόλου νοσοκομείου υπάρχει απορροή ομβρίων προς το νοσοκομείο.  Η απορροή αυτή θα πρέπει να διοχετευθεί με κατάλληλα έργα μακριά από τον χώρο του νοσοκομείου προς παρακείμενο χείμαρρο. Για τον λόγο αυτό θα κατασκευαστεί ανοιχτή περιμετρική τάφρος στην δυτική και στην βόρεια πλευρά του γηπέδου του νοσοκομείου, καθώς και κλειστός αγωγός ομβρίων συνολικού μήκους 438,45 μέτρων σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες μελέτες που έχουν συντάξει οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Καρπάθου.

Το νέο νοσοκομείο Καρπάθου, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 στον Άξονα Προτεραιότητας  «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», με αρχικό προϋπολογισμό 6.069.340,17 €.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.