Αύξηση χρηματοδότησης του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης», από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας

Με την ολοκλήρωση του Βιoλογικού, που σύντομα ξεκινά,  το νησί θα αποκτήσει μια ολοκληρωμένη σύγχρονη υποδομή, επιλύοντας οριστικά ένα πρόβλημα δεκαετιών

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται η χρηματοδότηση του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης», ενός πολύ σημαντικού έργου υποδομής που περίμενε η Χάλκη για 23 ολόκληρα χρόνια και το οποίο υλοποιείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που, ως φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης, μετά από τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Χάλκης, προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε το νησί να αποκτήσει επιτέλους έναν σύγχρονο Βιολογικό.

Ειδικότερα, η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του έργου, που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», αυξάνεται από 1.705.000,00 ευρώ σε 1.764.143,24 ευρώ και η συνολική δημόσια δαπάνη, από 1.711.720,00 ευρώ σε 1.859.068,24 ευρώ.

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε σχετικά:

«Περισσότερα από 20 χρόνια αγωνίστηκε ο Δήμος Χάλκης για αυτό το έργο. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η κατασκευή του και αφού πρώτα κατασκευάσαμε τα δίκτυα. Πολύ σύντομα ξεκινάμε και την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας και η αύξηση που χρειάστηκε στον προϋπολογισμό του έργου δεν θα αφήναμε να το οδηγήσει σε περιπέτεια, αφού την καλύψαμε άμεσα.  Στεκόμαστε στο πλευρό των μικρών νησιών μας με αγάπη σε αυτά, στην ευθύνη και στο καθήκον».  

Το συνολικό έργο «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης» περιλαμβάνει την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, στην ανατολική πλευρά της εισόδου του κόλπου Πόνταμος, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Χάλκης και τον αγωγό υποθαλάσσιας διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, συνολικού μήκους 240 μέτρων. Η α΄ φάση του έργου έχει ορίζοντα 20ετίας για την εξυπηρέτηση 350 EW (ισοδύναμων κατοίκων) τον χειμώνα και 2.570 EW το καλοκαίρι. Η β΄ φάση του έργου, έχει ορίζοντα 40ετίας, για την εξυπηρέτηση 600 EW τον χειμώνα και 3.800 EW το καλοκαίρι. Περιλαμβάνονται επίσης η σύνδεση του ΕΕΛ με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας καθώς και οι αρχαιολογικές εργασίες.

 Το υποέργο «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης», υλοποιείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (φορέας υλοποίησης) για λογαριασμό του Δήμου Χάλκης, στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας και της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους δήμους των νησιών της που δεν διαθέτουν διαχειριστική και τεχνική επάρκεια. Η διαδικασία δημοπράτησης ολοκληρώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, οπότε και υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση, από τον Περιφερειάρχη, Γιώργο Χατζημάρκο, τον Δήμαρχο Χάλκης Άγγελο Φραγκάκη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Η κατασκευή του Βιολογικού ξεκινά σύντομα και  έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 12 μήνες από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης

Για το υποέργο «Αγωγός και Αντλιοστάσιο Προσαγωγής Λυμάτων στην ΕΕΛ Δήμου Χάλκης», η εργολαβική σύμβαση υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2021 και έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Με την ολοκλήρωση και του Βιoλογικού, το νησί θα αποκτήσει μια ολοκληρωμένη σύγχρονη υποδομή, επιλύοντας οριστικά ένα πρόβλημα δεκαετιών.

Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής». Συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το ΕΤΠΑ και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Της απόφασης χρηματοδότησης του έργου προηγήθηκε η σύναψη προγραμματικής  σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Χάλκης, με την οποία, η Περιφέρεια, αφού παρέλαβε τη σχετική μελέτη από τον Δήμο, προέβη στην αδειοδότηση και ωρίμανση του φακέλου ένταξης του έργου, για λογαριασμό του Δήμου Χάλκης, προκειμένου να υποβληθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».