Αύξηση χρηματοδότησης κατά 1,0 εκατ. ευρώ, από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, για την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

 

Η νοσηλευτική μονάδα έχει ήδη εξοπλιστεί με υπερσύγχρονα απεικονιστικά μηχανήματα, δαπάνης άνω των 2,2 εκατ. ευρώ

 

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται κατά 950.500,00 ευρώ  η χρηματοδότηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» , προκειμένου να γίνει προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του.

 

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της Πράξης  «Προμήθεια απεικονιστικών μηχανημάτων και λοιπού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις νοσοκομειακές μονάδες Ρόδου και Καλύμνου»   σύμφωνα με την οποία,  η  επιλέξιμη και  συνολική δημόσια δαπάνη  αυξάνεται από 2.243.160,00 € σε 3.193.660,00 €. και παρατείνεται η ημερομηνία λήξης της Πράξης έως τις 30/06/2023.

 

Με την αύξηση του προϋπολογισμού της Πράξης, για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου θα  γίνει η προμήθεια του παρακάτω ενδοσκοπικού και λοιπού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:

 

1. Αναπνευστήρες παρακλίνιοι. Μηχανική υποστήριξη αναπνοής σε ενήλικες ασθενείς και παιδιά,

 

2. Ενδοσκοπικός πύργος ουρολογικός χειρουργείου,

 

3. Ενδοσκοπικός πύργος ουρολογικός,

 

4. Σύστημα διουρηθρικής εξάχνωσης του προστάτη,

 

5. Laser Λιθοτριψίας ουρολογικών εφαρμογών.

 

6. Δύο Οπτικές 0 μοιρών.

 

7. Δύο Οπτικές 30 μοιρών.

 

8. Κυστεοσκόπιο εύκαμπτο,

 

9. Σύστημα πρόπλυσης ενδοσκοπίων.

 

10. Ενδοσκοπικός πύργος πλήρης γαστρεντερολογικού.

 

11. Δύο Αντλίες νερού για πλύση κατά την ενδοσκόπηση.

 

12. Δύο Ακτινολογικά φορητά (ψηφιακά) για ακτινογραφικές λήψεις επί κλίνης.

 

13. Δύο Φυγόκεντροι επιδαπέδιες ψυχόμενες δώδεκα θέσεων.

 

14. Δέκα επτά Καρέκλες αιμοκάθαρσης – αιμοδοσίας,

 

 

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της Πράξης «Προμήθεια απεικονιστικών μηχανημάτων και λοιπού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις νοσοκομειακές μονάδες Ρόδου και Καλύμνου», τα δύο Νοσοκομεία έχουν εξοπλιστεί με τα παρακάτω μηχανήματα:

 

Για το Γ.Ν. Ρόδου:

1. Σύστημα Μαγνητικής Τομογραφίας

2. Ψηφιακός Αγγειογράφος για τη διενέργεια εξετάσεων για διαγνωστικούς σκοπούς (όπως η αγγειογραφία) ή για τη διενέργεια επεμβάσεων για θεραπευτικούς σκοπούς (όπως η αγγειοπλαστική).

3. Ψηφιακό Ακτινολογικό Συγκρότημα (Τραυματιολογικό) για τις ακτινογραφίες των ασθενών που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου. 4. Ψηφιακό Ακτινολογικό Συγκρότημα για τις ακτινογραφίες των ασθενών του νοσοκομείου που έχουν εισαχθεί στις διάφορες κλινικές αλλά και των πολιτών που προσέρχονται στο Νοσοκομείο ως εξωτερικοί ασθενείς.

 

Για το Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου:

1. Αξονικός τομογράφος για την απεικόνιση οργάνων, ιστών, οστών κ.α. των ασθενών του νοσοκομείου που έχουν εισαχθεί στις διάφορες κλινικές αλλά και των πολιτών που προσέρχονται στο Νοσοκομείο ως εξωτερικοί ασθενείς. Απολύτως απαραίτητος για την άμεση και πλήρη εξέταση των τραυματιών που εισέρχονται εσπευσμένα στο νοσοκομείο π.χ. μετά από τροχαίο ατύχημα.

 

 

Η  Πράξη «Προμήθεια απεικονιστικών μηχανημάτων και λοιπού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις νοσοκομειακές μονάδες Ρόδου και Καλύμνου» , με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020