Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται η χρηματοδότηση του έργου της επέκτασης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου, από το περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020.

Ειδικότερα, η αρχική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ύψους 711.431,06 €, αυξάνεται σε 816.978,73 €.

Το  έργο “Επέκταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου” αφορά το 1ο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου, που προέρχεται από την συνένωση του 1ου και του 4ου Δημοτικού Σχολείου, που βρίσκονται σε διαφορετικά οικόπεδα, δυναμικότητας 200 μαθητών. Το έργο προβλέπει την κατεδάφιση, λόγω παλαιότητας, του υφιστάμενου κτίσματος του πρώην 4ου Δημοτικού Σχολείου και την ανέγερση νέου κτιρίου, συνολικής επιφανείας 883,32 τ.μ., που  περιλαμβάνει 4 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αίθουσα σίτισης και θεατρικής αγωγής, γραφεία δασκάλων, βιβλιοθήκη και λοιπούς βοηθητικούς χώρους επιφανείας 358 τ.μ. Προβλέπεται επίσης η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου.

Το έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31/12/2020.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου,  είναι ενταγμένο στο Άξονα Προτεραιότητας “Βελτίωση βασικών υποδομών” και την Επενδυτική Προτεραιότητα “Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης”  του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο” και   συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Καλυμνίων.

 

image_print