Άδεια Εγκατάστασης σε κτηνοτροφική εγκατάσταση της Κατηγορίας 1 του Ν. 4056/2012 (Πρόχειρο Κατάλυμα)